Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de buurt nieuwsbrief en blijf zo altijd op de hoogte van wat er allemaal gaande is in woensel-west.

Bezig met het verwerken van het formulier

Dit kan enkele seconden duren moment a.u.b.


Formulier is niet verstuurd!

Er is een fout op getreden, probeer het opnieuw of mail ons via info at woensel-west dot com.

Het Formulier is al een keer verstuurd!

U kunt het formulier of ongeveer 30 minuten weer versturen.

Bedankt voor uw inschrijving.

Informatie

Buurtonderneming Woensel West

Buurtonderneming Woensel-West (BOWW) is een tijdelijke innovatieve organisatievorm die in 2009 van start is gegaan om centrale regie en uitvoeringskracht te organiseren voor het wijkvernieuwingsproces in Woensel-West.

20150913175813_buurtonderneming_woensel_west_570x350_img14.jpg

Doelstelling

Stichting Buurtonderneming Woensel-West is opgericht in 2009. De stichting heeft als doel om op basis van vastgestelde visies en plannen samen te werken aan de uitvoering van sociale, economische en fysieke opgaven in Woensel-West. Tevens is één van de doelstellingen het mede coördineren van activiteiten en projecten gericht op de wijk ter realisatie van de in de Wijkvisie Woensel-West 2011 beschreven doelen. Tot slot is een doelstelling om in het algemeen bijdragen te leveren aan de emancipatie van bewoners en het verbeteren van de beleving van de fysieke leefomgeving (decor) en verbetering van het imago van de wijk Woensel-West. Vanaf 2011 vinden er activiteiten plaats binnen de stichting. 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur wordt gevorm dor onbezoldigde bestuurders uit de geledingen Trudo, Gemeente en bewonersorganisatie, voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter,

Voorzitter: Yvonne van Mierlo

Secretaris en penningmeester: Jos Goijaerts

Bestuurslid: Saskia Kweens

Bestuurslid: Tessa Peels

Activiteiten 2019

Jaarlijks worden de activiteiten gepubliceerd in het Buurtcontract. Dat is te vinden op de website. De belangrijkste programma’s betreffen de buitenschoolse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Daarnaast worden activiteiten opzet en ondersteund gericht op de kwetsbare buurtbewoners. Onderdeel daarvan zijn de wijkevents, zoals Bouwdorp voor kinderen, Kindervakantieweek, Kerstmarkt, Woensel Westival. Ook wordt samengewerkt met GGZE (ontmoeting) en Lumens (Financiële Werkplaats XL) in projecten gericht op deze doelgroep.

ANBI jaarrapport 2020

ANBI verslag 2020

 

to top of page