Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de buurt nieuwsbrief en blijf zo altijd op de hoogte van wat er allemaal gaande is in woensel-west.

Bezig met het verwerken van het formulier

Dit kan enkele seconden duren moment a.u.b.


Formulier is niet verstuurd!

Er is een fout op getreden, probeer het opnieuw of mail ons via info at woensel-west dot com.

Het Formulier is al een keer verstuurd!

U kunt het formulier of ongeveer 30 minuten weer versturen.

Bedankt voor uw inschrijving.

Informatie

Regiegroep Waardebonnen

Iedereen woont graag in een fijne buurt, waar het veilig en groen is. Uiteraard kunt u daar als bewoner aan bijdragen. Als u een goed idee hebt om uw buurt te verbeteren kunt u daar geld voor krijgen.

Informatie

Waardebonnen voor bewonersinitiatieven

Het waardebonnensysteem is een initiatief van de gemeente om mensen te helpen bij het verwezenlijken van leuke ideeën om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Het gaat om initiatieven die er voor zorgen dat wonen en werken in uw buurt aangenamer wordt. En dat u en uw medebewoners prettig samenleven. Doet u mee?

Enkele voorbeelden van initiatieven zijn: een straatbarbecue, straatspeeldag,een knutselmiddag of inrichting van een kinderhuiskamer. Maar ook meer groen in de buurt of het bevorderen van de veiligheid.

Uw idee mag niet voor u persoonlijk zijn, maar moet echt iets betekenen voor de buurt of straat waarin u woont.

Regiegroep van bewoners

De gemeente Eindhoven heeft bewonersorganisaties gevraagd om per buurt een regiegroep op te stellen. Deze regiegroep beheert de waardebonnen en beoordeelt uw aanvraag en beslist uiteindelijk of het gevraagde bedrag wordt toegekend.

Hoe werkt het waardebonnensysteem?

Vul een aanvraagformulier in en stuur die naar: regiegroep.woenselwest@gmail.com

Het aanvraagformulier kunt hier downloaden.

Deze informatie kunt u ook terug vinden in de buurtinfowinkel.

Op basis van uw aanvraag beslist de regiegroep of uw initiatief wordt gehonoreerd. Zij doen dit aan de hand van beoordelingscriteria. 

Aan welke eisen moet een initiatief voldoen?

Kort gezegd komt het hierop neer:

  1. Uw initiatief draagt er aan bij dat bewoners prettig samenleven en de buurt er op vooruitgaat.
  2. Uw initiatief draagt bij aan de ontwikkeling van buurtgenoten
  3. Het initiatief mag geen privébelangen dienen.
  4. Eventueel beheer en onderhoud moeten geregeld zijn. 
De uitgebreidere criteria waar op gelet wordt kunt u terugvinden in de informatiemap in de infowinkel. U kunt deze informatiemap ook digitaal opvragen via bovengenoemd e-mailadres.
to top of page