Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de buurt nieuwsbrief en blijf zo altijd op de hoogte van wat er allemaal gaande is in woensel-west.

Bezig met het verwerken van het formulier

Dit kan enkele seconden duren moment a.u.b.


Formulier is niet verstuurd!

Er is een fout op getreden, probeer het opnieuw of mail ons via info at woensel-west dot com.

Het Formulier is al een keer verstuurd!

U kunt het formulier of ongeveer 30 minuten weer versturen.

Bedankt voor uw inschrijving.

Nieuwsberichten

Nieuwsbrief bestuur Stichting Woensel-West (SWW) - maart 2016

Nieuwsbrief bestuur Stichting Woensel-West (SWW)  -  maart 2016

 

Buurtinfowinkel Woensel-West tijdelijk gesloten

De Buurtinfowinkel (BIW) van Woensel-West gaat veranderen, om klaar te zijn voor de toekomst. Steeds meer mensen zoeken via internet naar informatie. De BIW gaat dus ook online. Natuurlijk blijven we ook persoonlijk helpen. We willen een modern informatiepunt worden waar (nieuwe) bewoners en geïnteresseerden informatie vinden over alles wat je in Woensel-West kan beleven. In een aantal wijken worden de BIW gesloten. We willen ervoor zorgen dat de BIW klaar is voor de toekomst en dat we deze voorziening kunnen behouden in de wijk.

De nieuwe werkwijze vraagt om een kleine verbouwing en reorganisatie. Tijdens de verbouwing zijn we even gesloten. Ook de ontmoetingsruimte is tijdelijk gesloten. Straks kan je hier weer mede-buurtbewoners ontmoeten en bijeenkomsten houden. De koffie-inloop op woensdag en vrijdag loopt ondertussen wel weer. Op deze dagen kun je als wijkbewoner terecht in de ontmoetingsruimte vanaf 8.30 – 10 uur voor een kopje koffie of thee.

Werkbijeenkomst buurtinfowinkel 2.0 (BIW 2.0)

Het bestuur van Stichting Woensel-West (SWW) heeft afgelopen maand een brede groep bewoners gesproken om samen met hen uitgangspunten en ideeën te genereren voor de invulling van de BIW 2.0. Zo zijn er ideeën binnengekomen via een bewonersavond, via e-mail en ook via diverse informele en formele gesprekken met buurtbewoners. Momenteel worden deze ideeën verder uitgewerkt. Dit willen we graag zorgvuldig doen en dat kost meer tijd dan we in eerste instantie hadden verwacht. De heropening van de infowinkel zal ergens na de meivakantie plaatsvinden.

Onverwachte tijdelijke sluiting

De tijdelijke sluiting van de BIW kwam voor velen onverwacht en heeft bij een enkeling onrust veroorzaakt. Het bestuur is zich hiervan bewust. We betreuren de gang van zaken en we willen kritisch naar ons eigen functioneren kijken. Een zeer vervelende fout was dat de aankondiging tot tijdelijke sluiting al op de deur hing voordat hierover met de medewerkers van de Buurt-infowinkel gesproken was.  Onze bedoeling was om eerst de medewerkers te spreken voordat er een aankondiging zou zijn.

Ondertussen zijn er meerdere gesprekken geweest met de vrijwilligers/medewerkers van de BIW om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.  Wij geven de voorkeur aan een persoonlijk gesprek boven reageren op social media. De gesprekken met de vrijwilligers van de BIW zijn nu in een afrondende fase.

Ook zijn we in gesprek gegaan met de groep die de koffie-inloop organiseert. Inmiddels is de koffie-inloop weer gestart op de woensdag- en vrijdagochtend. Na de heropening van de BIW zou het aantal inloopmomenten kunnen uitbreiden, als daar behoefte aan is vanuit de wijk.

Personele wisselingen infowinkel

Lodewijk van den Hatert, een bekend gezicht voor velen in Spilcentrum Boschdijk, heeft bij zijn werkgever Ergon aangegeven dat hij niet meer gedetacheerd wil zijn bij de Buurtonderneming en SWW. Zowel de buurtonderneming als het bestuur heeft er alles aan gedaan om Lodewijk in de wijk te houden. Uiteraard vinden we het erg jammer, maar we respecteren zijn keuze. Reservering van de materialen die via de SWW geleend kunnen worden gaan vanaf nu via Arie Versfeld.

Ook een ander vast gezicht in de infowinkel gaat ons verlaten. Nancy Scalzo kan een nieuwe stap maken in haar loopbaan bij de Gemeente Eindhoven. Zij gaat vervangen worden door Annelies van Gemert. We wensen Nancy veel succes en plezier in haar nieuwe werk en bedanken haar voor de jarenlange inzet voor SWW. Nancy zal nog zorgdragen voor overdracht aan Annelies. Annelies is aanwezig op woensdagen.

Achtergrond

Nieuw bestuur

In september 2015 hebben zeven betrokken inwoners van Woensel-West een nieuw bestuur gevormd voor SWW . Er is veel werk verricht achter de schermen. Wij willen regelmatig van ons laten horen, zodat iedereen weet waar we mee bezig zijn. Deze nieuwsbrief is daar een voorbeeld van.

Op naar de toekomst

Wij willen zo snel mogelijk de BIW en ontmoetingsruimte weer openen. Op de ramen van de BIW komt binnenkort meer informatie over de planning en toekomst. We zullen die informatie ook regelmatig updaten en verspreiden via e-mail en internet.

Heb je vragen of wil je meehelpen? Je bent van harte welkom. We zijn op zoek naar uitbreiding van ons bestuur. We horen graag welke kwaliteiten jij in wil zetten voor Woensel-West!