Woensel-West: een kleurrijke, kansrijke en levendige wijk

Deze website bevat veel informatie over de wijk en de wijkaanpak, zowel voor bewoners als voor bezoekers en belangstellenden. Alle initiatieven in de buurt stellen zich voor en via de pagina’s kunt u contact leggen en verdere informatie inwinnen.