Speerpunten Woensel-West

Kernopgaven


1. Verbeteren van de woningen en leefomgeving

 • Sloop en nieuwbouw in vier fases rond het Celsiusplein 400 woningen
 • Herinrichten en bestemmen
  – park Groenewoudseweg
  – Galileiplein/Wattstraat
  – straten en pleinen nieuwbouw
  – Edisonstraat
 • Gemengde functies; wonen, werken en bedrijvigheid

  2. Versterken buurteconomie

  • Ondernemerschap in de buurt stimuleren en faciliteren
  • Nieuwe doelgroep aantrekken voor nieuwe winkelconcepten
  • Ondernemersvereniging ondersteunen

   3. Verbeteren van de leefbaarheid en op peil houden veiligheid

   • Beheer en ontwikkeling openbare ruimte
   • Gewenst voorzieningen niveau behouden en verduurzamen
   • Niet zichtbare “illegaliteit en criminaliteit” aanpakken
   • Verhogen meldingsbereidheid
   • Aanpak kamerbewoning en woonfraude

    4. Bevorderen zelfredzaamheid en sociale stijging

    • Tegengaan van sociale uitsluiting
    • Binnen boord houden van zorgbewoners
    • Sociale groei, individuele ambities
    • Mogelijk maken van ontmoeting
    • Kansen voor kinderen en jeugd

     5. Behouden van de samenwerking en sociale samenhang

     • Kwaliteit behouden van wat al is bereikt en verduurzamen
     • Borgen bewonersparticipatie en bewonersactiviteiten

      6. Verbeteren van imago

      • Blijven werken aan een positief beeld van Woensel-West.