Woordenstroom | Stichting Kansen voor Kinderen

Woordenstroom is een naschoolse activiteit voor kinderen van 8 tot 12 jaar, ontwikkeld samen met kinderen! Woordenstroom zet in op het vergroten van taalplezier, taalvertrouwen en taalvaardigheid. Geen woordjes stampen, maar activiteiten waardoor kinderen plezier krijgen in taal (bijvoorbeeld door een rap en knutselen), zodat ze kunnen uitgroeien tot evenwichtige volwassenen.

Wanneer: Woordenstroom vindt om de vrijdag plaats, na school (van 12:30 – 14:30 uur).

Contact: Aanmelden kan via een mail naar woordenstroom@kansenvoorkinderen.nl